Hjem| Barn og tannstell | Tannpuss i barnehagen | Hygienetips | Om barnehagepakken | Bestille årsavtale | Fakta og nyheter
 
Tannpuss er en del av livet i barnehagen
 
  -Hos oss har det ikke vært noen diskusjon om dette. Tannpuss er en del av det daglige livet i barnehagen, sier Siv S. Wagner-Larsen som er styrer ved Fana Barnehage. Etter å ha praktisert tannpuss for barna i ti år, har Siv og de 13 andre ansatte sluttet å reflektere over spørsmålet. Tannpuss er en helt naturlig ting som er innpasset i dagsrytmen for de rundt 80 barna de har ansvar for hver dag.

-Det skulle bare mangle. Vi synes det er en selvfølge at barna skal lære gode vaner den tiden de er hos oss, og god munnhygiene må også læres tidlig i livet. Men dette er ikke bare pedagogikk: Det handler om at vi bistår foreldrene med å ta vare på barnas helse. Munnen er da en del av kroppen som krever omsorg på linje med andre kroppsdeler, sier Siv S. Wagner-Larsen.

Etter frokost
Barna i Fana Barnehage pusser tennene etter frokost. Da går barna i grupper på tre til fem ut på badet, sammen med en voksen. De finner sin kopp med navn og bilde på. Oppi koppen oppbevares tannbørste og tannpasta. Der står navn på både børste og tannpastatube. De minste barna får hjelp, de aller minste pusses av personalet, mens de eldste pusser selv.
-Det er viktig å lære barna riktig pussebevegelse, men det er ikke vanskelig med de børste vi bruker, sier Siv S. Wagner-Larsen.

God hygiene
Ordningen med tannpuss har vart i over ti år, og både styrer og ansatte har gode erfaringer med hygienen.
-Vi skifter børste etter hvert som barna sliter dem ut. Ved jevne mellomrom legger vi børstene i steameren på kjøkken og lar dem gå gjennom maskinen uten vaskemidler av noe slag. Dermed reingjøres tannbørstene på 80 grader, og det viser seg å gå svært bra. Til dagen tørker børstene i luft; vi bruker ikke etuier til hver enkelt børste fordi vi mener det er uheldig for bakterieveksten.

Ikke sykdom
-Vi har ikke større sykefravær blant våre barn enn det vi kjenner fra andre barnehager. Men det hender at vi, som alle andre, har epidemier med for eksempel diaré, sier Siv S. Wagner-Larsen.
-Den beste måten å forhindre smitteoverføring er at de barna som er syke holdes hjemme til de er helt friske. Men vi har selvsagt også et strengere hygieneregime i barnehagen i slike situasjoner, blant annet med bruk av engangsutstyr av ulikt slag. Men vi har ikke eksempler på at tannpussingen har vært årsak til smitteoverføring.

Positive foreldre og ansatte
-Vi har utelukkende positive erfaringer med tannpuss i barnehagen. Foreldrene synes det er flott at vi gjør det fordi det hører naturlig med i daglig hygiene og oppdragelse. Også ansatte gjør dette som den naturligste ting i verden, sier barnehagestyreren.
-Vi gjennomfører tannpuss helt konsekvent, og vi dekker inn kostnadene over det ordinære budsjettet. Kostnadene til tannbørste og tannpasta er så lave at vi tar dem på husholdningsbudsjettet. Foreldre betaler da heller ikke for såpe på toalettet i barnehagen?TILBAKE
 
Dentaco as Unnelandsveien 258, 5268 Haukeland | Telefon: 55 25 40 90 | Telefaks: 55 25 40 91 | E-post: info@dentaco.no