Hjem| Barn og tannstell | Tannpuss i barnehagen | Hygienetips | Om barnehagepakken | Bestille årsavtale | Bakgrunn
 
Bakgrunn
 
  Senter for odontofobi ble opprettet ved De odontologiske institutter i Bergen høsten 1992. Senteret, som kom i stand ved et samarbeid mellom Den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland og universitetet i Bergen.

Senteret tar imot voksne med tannbehandlingsskrekk. Behandlingen utføres av tannleger og tannhelsesekretærer under veiledning av psykologer, men også av psykologer alene.

Behandlingen i Senter for odontofobi har to hovedformål:
- Å gjøre deg i stand til å mestre din skrekk for tannbehandling slik at du for fremtiden kan behandles hos en vanlig tannlege.
- Å kunne løse dine mest akutte tannmessige problemer.

Etter åpningen i 1992 har senteret vært mye omtalt i ulike medier, og pasienttilgangen har vært større enn behandlingskapasiteten. Det har vært nødvendig å etablere en venteliste, og ventetiden har variert fra to til seks måneder.

Tilnærming
Første møte er en samtale mellom pasient og tannlege der pasienten får anledning til å redegjøre for problemene sine. I fellesskap blir det tatt stilling til hvorvidt behandling skal settes i gang eller ikke.

Les mer om Senter for odontofobi


 

TILBAKE
 
Dentaco as Unnelandsveien 258, 5268 Haukeland | Telefon: 55 25 40 90 | Telefaks: 55 25 40 91 | E-post: info@dentaco.no